ภาพกิจกรรม : ม.4 , ม.5 EMSP One Day Trip : วิทยาการชลประทาน กรมชลประทาน วันที่ 25 มีนาคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved