ภาพกิจกรรม : การเรียน “เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 ห้องเรียน EMSP ในระดับชั้น ม.4 และ ม.5 วันที่ 14 มีนาคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved