ภาพกิจกรรม : 4 มกราคม วันบูชาพระคุณครู โรงเรียนชลประทานวิทยา วันที่ 4 มกราคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved