ภาพกิจกรรม : พิธีประดับเข็มชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2564 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved