ภาพกิจกรรม : ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 3 ธันวาคม 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved