ภาพกิจกรรม : ฉีดพ่นไล่ยุง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved