ภาพกิจกรรม : การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก ประจำปี 2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved