ภาพกิจกรรม : เลี้ยงส่งพี่ ม.6 ชมพูพันธ์ทิพย์ รุ่น 5934 วันที่ 3 มีนาคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved