ภาพกิจกรรม : กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน ฟุตบอล4เส้า อัลบั้มที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2563
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved