ภาพกิจกรรม : กิจกรรม ประชุมสี กีฬาภายในประจำปีการศึกษา2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved