ภาพกิจกรรม : วันพ่อแห่งชาติ “นบองค์บดินทร์ ปิ่นปฐวี” ๕ ธันวามหาราช วันที่ 2 ธันวาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved