ภาพกิจกรรม : นักเรียนโครงการ สสวท. อบรมการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทอง วันที่ 6 มิถุนายน 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved