ภาพกิจกรรม : โครงการธรรมทายาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ 6 วันที่ 5 มิถุนายน 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved