ภาพกิจกรรม : กิจกรรมสอนเสริมทางวิชาการ นักเรียนโครงการ SM-CPW และ ENG-CPW ชั้นประถมศึกษาปีที่4 วันที่ 18 เมษายน 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved