ภาพกิจกรรม : พิธีทำบุญ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันปีใหม่ไทย พ.ศ.2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved