ภาพกิจกรรม : หลักสูตรอุตสาหกรรมการบินฝึกงาน 2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved