ภาพกิจกรรม : รด. พิชิตชัย ประจำวันที่ 19 มี.ค. 62 วันที่ 19 มีนาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved