ภาพกิจกรรม : ตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในโรงเรียน วันที่ 14 มีนาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved