ภาพกิจกรรม : รด. พิชิตชัย วันที่ 13-14 มี.ค. 62 วันที่ 13 มีนาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved