ภาพกิจกรรม : รด. พิชิตชัย วันที่ 11-12 มี.ค. 62 วันที่ 12 มีนาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved