ภาพกิจกรรม : โครงการค่ายศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา2561 วันที่ 3 วันที่ 6 มีนาคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved