ภาพกิจกรรม : ปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2561 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved