ภาพกิจกรรม : ล้างทำความสะอาดถังขยะ วันที่ 26 มกราคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved