ภาพกิจกรรม : วันวิชาการ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 มกราคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved