ภาพกิจกรรม : โครงการห้องเรียนพิเศษอุตสาหกรรมการบินรับมอบเครื่องบินเล็ก DA20 วันที่ 8 มกราคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved