ภาพกิจกรรม : มอบเกียรติบัตร โครงการเด็กเจ้าระเบียบ วันที่ 8 มกราคม 2562
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved