ภาพกิจกรรม : ศึกษาวิทยาศาสตร์ บูรณาการวัฒนธรรมล้านนา โครงการ ESMP ม.2 (วันที่4) วันที่ 6 ธันวาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved