ภาพกิจกรรม : กีฬาบาสเกตบอลต้านยาเสพติด 04-12-18 วันที่ 4 ธันวาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved