ภาพกิจกรรม : กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน วันที่ 4 ธันวาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved