ภาพกิจกรรม : ประชุมสภาสามัญประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3 (สภานักเรียน) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved