ภาพกิจกรรม : พิธีไหว้ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved