ภาพกิจกรรม : ค่ายวิทยาศาสตร์หรรษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 3 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved