ภาพกิจกรรม : อบรมและคัดกรองการตรวจโรคเบาหวาน,ความดัน,มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม วันที่ 10 ตุลาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved