ภาพกิจกรรม : ติวก่อนสอบ TCAS ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved