ภาพกิจกรรม : เปิดบ้านชลประทานวิทยา อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรชลประทานและห้องเพาะเนื้อเยื่อ วันที่ 14 กันยายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved