ภาพกิจกรรม : ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตู้กดน้ำดื่มภายในโรงเรียน วันที่ 10 กันยายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved