ภาพกิจกรรม : การแข่งขันจรวดน้ำ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved