ภาพกิจกรรม : เทิดไท้ทั่วหล้า ๑๒ สิงหา มหาราชินี วันที่ 9 สิงหาคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม : ปีการศึกษา2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved