ภาพกิจกรรม : ประชุมสภาสามัญประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 (สภานักเรียน) วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved