ภาพกิจกรรม : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากเกร็ดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved