ภาพกิจกรรม : บรรยากาศการเลือกชุมนุมปีการศึกษา 2561 วันที่ 12 มิถุนายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved