ภาพกิจกรรม : การทดลองเพาะเนื้อเยื่อแคลลัส (Callus) วันที่ 7 มิถุนายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved