ภาพกิจกรรม : บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved