ภาพกิจกรรม : ภาพบรรยากาศกิจกรรมปีใหม่ไทยของนักเรียนโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ปี 2561 วันที่ 11 เมษายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved