ภาพกิจกรรม : พิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ไทยโรงเรียนชลประทานวิทยา ปี 2561 วันที่ 10 เมษายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved