ภาพกิจกรรม : พิธีเปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 2 เมษายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved