ภาพกิจกรรม : ประชุมปิดภาคเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 มีนาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved