ภาพกิจกรรม : กิจกรรมเลี้ยงส่งพี่ ม.6 วันที่ 8 มีนาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved