ภาพกิจกรรม : รด.พิชิตชัย วันที่ 6 มีนาคม 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved