ภาพกิจกรรม : 100 ปีการศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียดกิจกรรม : ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved